Föreningen

Söderhamnsortens Ryttarförening är en ideell förening som bedriver ridskoleverksamhet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 250 kr för juniorer (tom 18 år) och 350 kr för seniorer (19 år och äldre)
Du betalar antingen via bankgiro eller Swish, ange namn och personnummer på inbetalningen.

Medlemsinsats

I medlemsavgiften ingår ett arbetstillfälle/år, som lektionsryttare får du två arbetstillfällen/år. Medlemsinsatsen kan vara stalltjänst, bilbingo eller cafeteria. Du kan läsa mer om det här.

Tälje Ridsportcenter

Vår anläggning består av ridhus, stall och två utebanor. Vi har även en vamdel med cafeteria, kontor, toaletter och omklädningsrum. Anläggningsytan och parkeringar delar vi med Söderhamns Hästsportklubb som har ett ridtält i anslutning till oss. Klubbarna samarbetar med träningar och tävlingar.

Täljebo Bed and Box

På anläggningen finns ett vandrarhem med nio rum och gemensamma utrymmen för kök, toalett, dusch tvätt och TV. I anslutning till vandrarhemmet finns ett gäststall med 10 boxar.