Anläggningsavgifter

Ridhuskort = ridhus och utebanor 

Helårskort
Medlem/tävlande för SORF: 1.600 kr 
Övrigt familjemedlem: 1.200 kr
Icke medlem: 1.800 kr
Tävlande för annan klubb (oberoende av medlemskap): 1.800 kr

Halvårskort 
Medlem/tävlande för SORF: 900 kr
Övrigt familjemedlem: 700 kr
Icke medlem: 950 kr
Tävlande för annan klubb (oberoende av medlemskap): 950 kr

Kvartal 
Medlem/tävlande för SORF: 500 kr 
Övrigt familjemedlem: 400 kr
Icke medlem: 600 kr
Tävlande för annan klubb (oberoende av medlemskap): 600 kr

Dagkort
Medlem: 100 kr 
Icke medlem: 120 kr

Träningsavgift vid organiserad träning
20 kr/ekipage. Ska ingå i träningasvgiften

Årskort kan lösas genom att du skriver ett avtal och sen betalar 150 kr/månad. Kontakta ridskolan om du är intresserad.

Betalning sker via swish eller BG. Ange ”Ridhus” och namn på ryttaren.

Uthyrning anläggning och material

Halva ridhuset
Medlem/tävlande för SORF: 300kr/h
Icke medlem: 500 kr/h
Tävlande för annan klubb (oberoende av medlemskap): 400 kr/h

Utebanor: 2.700 kr/dag
Hinder: 550 kr/dag
Dressyrstaket: 220 kr/dag

Mail: ridskolan@soderhamsortensrf.se

Swish: 123-339 51 75              BG: 5201-6649