Medlemsinsats

Sorf är en ideell förening med ett fåtal anställda. Vi har en stor och fin anläggning som inte är gratis. Vi har också fantastiska ridskolehästar anställda som behöver mat, omsorg och kärlek 365 dagar/år. 

Ridskolelever har i alla år haft en medlemsinsats per termin, men tyvärr räcker inte deras insats för att täcka föreningens behov. Därför beslutade årsmötet 2007 att införa medlemsinsats för alla medlemmar i föreningen. Icke ridskoleelever gör en medlemsinsats/år.

Som medlemsinsats räknas följande:

  • Stalltjänst morgon på ridskolan
  • Cafeteria på tävling eller annat arrangemang
  • Bilbingo i Mohed

De privatryttare som löser medlemsavgift i Sorf förväntas göra sin medlemsinsats på Bilbingon i Mohed.