Vi har en rökfri anläggning, vilket innebär att du bara får röka på anvisad plats

Vi har flyttat vår rökruta till norra infarten av anläggningen för att minimera risken för passiv rökning. Hoppas att du har förståelse för det och fimpar i den uppsatta askkoppen. Det är tråkigt med fimpar slängda överallt.