Obs, alla upp till 18 år som tränar hoppning på sorf, ska bära säkerhetsväst vid hoppträning och markarbete,