Välkommen på årsmöte, vi träffas i cafeterian på SORF