Parkeringar

Den övre parkeringen är endast till för personbilar. 

Ingen urlastning av häst får ske på den parkeringen! Personbilsparkeringen får heller inte användas till framridning i väntan på träning.

Transporter parkeras på den nedre parkeringen vid vägen, där all i och urlastning ska ske. Skyltar finns uppsatta, var snäll och respektera detta.

En liten uppmaning till de privatryttare som parkerar med transport nere på stora parkeringen:

Parkera som om ni var på tävling dvs. bilens front mot vägen! Det är många ekipage som ska få plats, eftersom det ofta är träning i båda ridhusen. När mörkret faller på vill alla ta del av ljuset från lamporna.