Medlemsmöten

Det är viktigt att du som medlem känner att du kan påverka med goda idéer, få klarhet i det du funderar över.

Inga medlemsmöten är planerade, men utifrån önskemål och behov bokar vi in ett sådant. Kontakta personalen på ridskolan eller någon ur styrelsen.